top of page

KVAD, kulturarv og internasjonalt publikum

Oppdatert: 18. apr. 2022

Tirsdag 5. April 2022 ledet jeg rollespill på engelsk, for 30 internasjonale utvekslingselever ved Kongsberg Videregående Skole (KVS). Det ble en kjempesuksess, og jeg fikk avlivet myten om at vikingene hadde horn på hjelmene sine. Denne artikkelen beskriver hvordan jeg gjennomførte opplegget.Bestilling

I slutten av mars ble jeg kontaktet av en representant for Erasmus-programmet ved KVS. Vedkommende hadde «hørt mange gode ord» om arbeidet mitt med rollespill. Temaet for samlingen var «Cultural Heritage» (kulturarv) og «invaders» (inntrengere), og i den anledning ønsket de å gjennomføre et rollespill som vektla dette. Omfanget av bestillingen var som følger:

 • Tre grupper, med ti elever i hver gruppe (totalt 30 personer)

 • Hver pulje varer i to timer (totalt seks timer)

 • Alt på engelsk (elever fra Tyrkia, Spania, Frankrike, Italia, Slovakia)

Forberedelser

Jeg skrev raskt en prosjektskisse som jeg sendte til godkjenning. Den ble tatt svært godt imot, her er et utsnitt fra skissen:


I rollespillet vil deltakerne leve seg inn roller og situasjoner typiske/unike for vikingtiden (cultural heritage). Den overordnede konteksten er det kulturelle brytningspunktet mellom kristendom og hedendom (invaders). Formålet med opplegget er at deltakerne skal ha det gøy, samtidig som de lærer litt om vår norrøne kulturarv.


I. Introduksjon (Litt om meg, elevene, formål og agenda) (10 minutter)

II. Innledning (Kulturarv, vikingtid og rollespill) (20 minutter)

III. Rollespill del 1 (30 minutter)

IV. Pause (10 minutter)

V. Rollespill del 2 (30 minutter)

VI. Debrief (Hvordan var dette? Hva har vi lært?) (10 minutter)

VII. Avslutning (Oppsummering av økten) (10 minutter)


Jeg må innrømme at jeg lenge var usikker på hvordan jeg skulle ta fatt på selve rollespill-delen. Hva slags historie skulle jeg legge vekt på? Hvordan skulle jeg organisere elevene? Hva slags metode skulle jeg bruke? Jeg søkte innledende råd hos andre rollespillere via rollespill.info sine kanaler, gjennom videoer på YouTube og ulike artikler. Etter hvert tok jeg en telefon til Jarle Haktorson, som tidligere har ledet Kvad for elever på videregående skole med stort hell. Hos Jarle fikk jeg noen gode erfaringsbaserte råd, som gjorde at jeg tok følgende valg:

 • Benytte en forenklet variant av Kvad som utgangspunkt for metode.

 • Bruke modulen Hevnvisa som grunnlag for historien.

 • Dele klassen i to, med en gruppe som spiller før pause og en gruppe som observerer. Dernest bytte roller etter pausen.

Gjennomføring

Jeg ankom tidlig for å gjøre klar klasserommet. Pultene formet jeg som en hestesko, med åpning mot tavlen. I midten av hesteskoen satte jeg opp et bord med gjenstander som elevene kunne hvile øynene på. Blant annet Kongesagaene av Snorre Sturlasson og et sett hnefatafl - vikingsjakk.


Når jeg introduserte meg selv i begynnelsen av opplegget, utfordret jeg elevene til å uttale hele navnet mitt. Det ble litt klabb og babb, men latteren satt løst i klasserommet.Etter denne leksjonen i norsk uttale, beskrev jeg formålet med økten - nemlig lære litt om norrøn kulturarv gjennom rollespill som medium. Elevene hadde ingen anelse om hva som møtte dem, så jeg tror det var viktig å forventningsstyre elevmassen fra starten av.


Dernest introduserte jeg rollespill som konsept og aktivitet:

 • Bygger på en av de eldste tradisjonene i verden – historiefortelling rundt leirbålet

 • Gir oss anledning til å sette oss i andres sko – ta valg som hovedrollen i historien

 • Vi tillater oss å leke litt i en hektisk og voksen hverdag

 • Benytter oss av noen enkle regler

For å sette kontekst til rollespillet, snakket vi litt om vikingtiden hvor elevene hadde en idédugnad. De sa høyt hva de tenkte på, og jeg bygde videre på svarene deres i plenum. Utover det å avlive myten om at vikingene hadde horn på hjelmene sine, snakket vi løst rundt bildene og ordene på lysbildet under.Regler

Før selve spillet startet, gikk vi gjennom to regler. Først en sikkerhetsregel, dernest hvordan terningen fungerer i spill.


Formålet med sikkerhetsregelen var å sørge for at alle skulle føle seg trygge. Samtlige fikk utdelt en gul lapp på pulten sin, som representerer det gule trafikklyset, «på tide å bremse». Regelen betyr at dersom noen opplever at enkelte beskrivelser om vold eller krig blir ubehagelig (spesielt siden krigen i Ukraina pågår parallelt), kan de løfte den gule lappen og spillet vil endre fokus. En elev fra Slovakia sa ellers med glimt i øyet at gult trafikklys betyr «gasse på» i hjemlandet deres.Reglene for spillets gang er ganske enkle:

 • Hver person skal spille en viking-rolle, for en liten stund

 • De skal beskrive hva denne vikingen gjør, i ulike situasjoner

 • Når det oppstår et problem, triller man en sekssidet terning for å prøve løse det

 • Viser terningen 1, 2 eller 3 lykkes rollen med det den prøver på

 • Viser terningen 4, 5, eller 6 mislykkes rollen

Elevene forsto umiddelbart konseptet, etter jeg demonstrerte et kort scenario med en tilfeldig elev. Jeg sa til eleven at den nå var en viking på gården sin, og plutselig snakket jeg med en litt annet stemme. Jeg spilte rollen som «sinna nabo», og ville ta beslag i gården til elevens rolle. Etter jeg truet den fiktive vikingen på livet, spurte jeg «hva gjør du nå?» og ga eleven en terning. Dette introduserte et problem, og eleven forklarte hva rollen ville gjøre. I de tre ulike puljene ville noen flykte, og andre ville gå til angrep. Basert på valget deres trillet eleven terning, og jeg beskrev utfallet basert på resultatet av terningkastet. Denne lille seansen tok under et minutt – og hadde kjempegod effekt.


Rollespillet begynner

Etter dette fordelte vi roller til gruppen som skulle spille før pausen. Rollene var forhåndsdefinerte, med en person fra eliten, tre frie borgere og en trell. For å gjenspeile forskjellene mellom rik og fattig i samfunnet (livskvalitet, utdanning, helse etc.) trillet den rike to terninger og valgte det beste utfallet. På motsatt side måtte trellen trille to terninger og alltid velge det dårligste utfallet. Denne regelen gjorde at de hierarkiske forskjellene kom godt til syne, og var noe elevene reflekterte over i etterkant.


Historien vi spilte, bygger på Hevnvisa - et introduksjons-eventyr tilhørende Rollespillet Kvad (du kan lytte til historien i podkasten Vertshuset Spiller her). Elevene spiller vikinger i en hedensk landsby, som har blitt forsøkt tvangskristnet med vold. De har mistet mange av sine kjære i grusomhetene, og nå skal de hevne seg på den kristne Kong Sverre.


For å gjøre gangen i historien tydelig, tegnet jeg opp de ulike hovedpunktene på tavlen. De skulle planlegge hevnen i sin egen landsby. Dernest skulle de velge en reiserute til Kong Sverre, og når de til slutt ankom slottet skulle de utføre hevnen. Etter hvert som de la planer, tok valg og kom opp med ideer, skrev jeg disse ned som punkter på tavlen.

Entusiasme

De første fem elevene i hver pulje, spilte ut første akt. Den foregikk i landsbyen deres, hvor de planla hevnen samt hvilken rute de skulle ta til Kong Sverre. Så tok vi en pause. Etter pausen overtok de siste fem elevene rollene. Disse gjennomførte reisen, og utførte hevnen. Dette fungerte svært godt, og de som observerte var fortsatt involvert i historien. De opplevde at rollespillet var som å se på en spennende TV-serie.


Det var gledelig å oppleve hvor raskt elevene satte seg inn scenarioet, og de fant på en hel rekke kreative løsninger. La meg bare si det sånn, vi fikk overhodet ikke bruk for sikkerhetsregelen. Om det var noen som kunne trengt en gul lapp for å bremse grafiske skildringer, så var det meg. Jeg skal innrømme at jeg kjente litt på det når det virkelig gikk varmt for seg, og noen av lærerne til elevene satt bak i klasserommet for å observere. Men de var bare fullstendig oppslukt i historien, så det gjorde ingenting. God stemning!


Noen elever var naturlig nok mer engasjert enn andre, og det var selvfølgelig helt i orden. Jeg sørget allikevel for at samtlige fikk møte på konflikt, og trille terning minst en gang i løpet av spillets gang.


Alle tre grupper klarte til slutt å hevne seg på svikeren Kong Sverre. Og hver gang ble rollespillet avsluttet med applaus, jubel og høy energi når vi rundet av den siste scenen. Hevnen ble fullbyrdet og æren gjenopprettet. Hurra!


Debrief

Før vi avsluttet, stilte jeg elevene noen spørsmål som vi snakket litt rundt. Det første spørsmålet var om de hadde lært litt om vikingtiden? Det hadde de så absolutt, og noe av det som satt igjen som sterkest inntrykk var forskjellene i samfunnet (som kom til syne gjennom terning-mekanikken) og kvinners sterke posisjon i samfunnet. Det andre spørsmålet hva de syntes om rollespill som medium for læring? Elevene var jevnt over veldig begeistret for rollespill, til tross for at det nytt for de fleste av dem. Det var også hyggelig å høre at de ønsket seg flere seanser med rollespill i løpet av uken de skulle være i Norge.


Etterarbeid

Etter jeg hadde summet meg litt og ryddet klasserommet, møtte jeg igjen kontaktpersonen og jeg kunne takke for meg. Hun smilte fra øre til øre og sa at når hun gikk blant elevene, så var den store snakkisen rollespillet. Utrolig gøy!


Dette var et svært givende oppdrag, og jeg håper du har fått noen ideer eller litt inspirasjon til å kunne gjennomføre et tilsvarende opplegg.


Dersom du vet om noen som ønsker seg en lignende bestilling, er det bare å ta kontakt.


-KO188 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page