top of page

Rollespillet Sølvhjerte i støpeskjeen ⚒️🎲

Oppdatert: 6. aug. 2023

Kongsberg by fyller 400 år i 2024, og kommunen planlegger med et storstilt jubileumsår for Bergstaden ved Lågen.


Etter 12 år på reisefot flyttet jeg tilbake til hjembyen. Da jeg begynte å gå turer i nærmiljøet og leste navnene på ulike gateskilt, kjente jeg etter hvert på et ønske om å bli kjent med byens historie igjen. Jeg har nok helt sikkert lært om dette i løpet av skolegangen, men dette var dessverre gått i glemmeboken.


Idé

Det var da idéen om å skrive et rollespill som formidler kulturarven fra gruvetiden oppsto. Etter å ha lest meg litt opp på tidslinjen, så jeg at spesielt slutten på 1700-tallet var en spennende periode. Denne epoken tar for seg dramaet rundt Sølvverkets storhetstid, og påfølgende nedgangsperiode, da det ble midlertidig nedlagt i 1805.


Konseptskisse av rollespillet Sølvhjerte

Pitch

Med tanke på det kommende jubileumsåret, sendte jeg først en e-post til Kongsberg Kommune hvor jeg forklarte ideen og hørte om de kanskje kunne være interesserte i å samarbeide. I forlengelse av dette gjennomførte vi noen positive møter, som ledet frem til en intensjonsavtale hvor vi sammen ønsker å gjennomføre utviklingen av SØLVHJERTE. Vi har etablert en prosjektgruppe, som møtes månedlig for å sjekke fremdrift og status. Gruppen består av prosjektleder i Kongsberg 400, en rådgiver ved oppvekstkontoret i kommunen og en museumspedagog fra Norsk Bergverksmuseum.

De sentrale aktørene Kongsberg Kommune, Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg 400

Ambisjon

Vår felles målsetting er at spillet skal distribueres til alle ungdomsskoler i kommunen, og benyttes som et verktøy for læring. Formålet med spillet er å formidle lokalhistorie, på en morsom og engasjerende måte. I steden for å "lese side opp og side ned i en tørr fagbok", kan læring oppstå ved å være deltaker i en spennende historie.


Prosess

Utviklingsprosessen er allerede godt i gang. Jeg har landet konseptet, leser meg stadig opp på ulikt kildemateriale, og har kommet et godt stykke på vei med førsteutkast til manus. Jeg har også gjennomført et arbeidsmøte med forfatteren Matthijs Holter, for å lære av hans erfaringer med pedagogiske rollespill og Lærelyst-metoden. Prosjektgruppen har møttes flere ganger, og neste gang er ambisjonen å gjennomføre en liten spilleøkt!


Spilleregler

Rollespill foregår som en samtale, hvor målet er å skape en spennende historie sammen. Deltakerne er aktive bidragsytere til fortellingen, gjennom valgene de tar. Sett utenfra likner rollespillet på et brettspill. Man samles typisk rundt et bord, med en regelbok, et kart og noen terninger. Til forskjell fra brettspillet, finner handlingen hovedsakelig sted i fantasien.


En person bekler rollen som spilleder. Resten av deltakerne er hovedrollene. Spillederen holder styr på reglene, gir spillerne utfordringer og beskriver omgivelsene. Hovedrollene driver historien fremover ved å utforske spillverdenen og løse ulike oppdrag.


Når handlingen er i gang, støter rollene på utfordringer. For å løse problemene må de samarbeide, tenke kreativt og ta valg. Dersom noe står på spill, triller man terninger for å se om rollene lykkes med handlingene. Eksempelvis snike seg forbi en røver, eller klatre opp en bergvegg. Spillet benytter vanlige yatzy-terninger, og triller man høyt er det bra for rollene. Dersom de mislykkes, må rollene ta konsekvensene av dette.


SØLVHJERTE kan spilles i både små og store grupper, av familien på påskefjellet og elever i et klasserom.


Konseptskisse av spillets oppsett

Veien videre

Rollespillet skal etter planen være ferdig sent 2023, og klar til distribusjon til skolene tidlig 2024. Jeg har søkt flere stipender og håper at flere vil være med på laget, slik at jeg kan frigjøre tid til prosjektet i en hektisk hverdag.


Etter skolene har fått sine eksemplarer, ser jeg for meg å distribuere SØLVHJERTE kommersielt. Flere forhandlere har allerede tatt kontakt, og er interessert i å ta det inn. Kanskje det til og med blir oversatt til engelsk på sikt, som SILVERHEART? Hvem vet, det hadde vært gøy å kunne bidra som en kulturell eksportartikkel for Kongsberg.


Med hjerte for Kongsberg

På et personlig plan er det virkelig stort å kunne gi tilbake til byen hvor jeg kommer fra. Jeg gleder meg over dette prosjektet, og ser frem til å spre det glade budskap om Kongsberg med andre.


Fortsettelse følger!


-KO

93 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


Innlegg: Blog2 Post
bottom of page